Nyttige links til diverse hjemmesider

Jeg har diverse formularer som skal bruges, og hjælper med at udfylde dem. I behøver ikke at kontakte kommunen om det praktiske.


Kommunenes side om privat pasning:

http://hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/pasning/private-pasningsmuligheder/privat-pasning/

 

Tilskudsbeløbet i øjeblikket, med diverse regler:

http://hjoerring.dk/borger/boern-unge-og-familie/pasning/private-pasningsmuligheder/privat-pasning/

 

Sunde Børn - til forældre fra Sundhedsstyrrelsen

https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/boern-og-unge/sunde-boern#

 

Sygebørn.dk - af uafhængige læger
(Børnesygdomme i alfabetisk rækkefølge)

http://www.sygeboern.dk/